Econet AS blev etableret i 1992.

Econet udfører rådgivning, udredning og udvikling bredt inden for miljøområdet.
Kerneydelserne er koncentreret om affaldsplanlægning, styring og håndtering samt miljøvurderinger af processer og produkter. Opgaverne udføres for centrale myndigheder, kommuner, affaldsselskaber og for private virksomheder.

Kontakt til:

Claus Petersen
Mobil +45 2845 0064