Econet er en uafhængig konsulentvirksomhed, der i mere end 25 år har rådgivet om miljø, affald og ressourcer. Vi arbejder for mindre og renere affald fra husholdninger, erhverv og genbrugspladser.

På kontoret er vi fem konsulenter. Vi arbejder tæt sammen, sparrer jævnligt med hinanden og har daglig kontakt. Du er velkommen til at kontakte hvilken som helst af os for at høre mere om vores arbejde.

Claus Petersen
Direktør & Projektleder

mobil: 28 45 00 64
mail: claus_petersen@econet.dk

Ole Kaysen
Projektleder

mobil:  28 45 00 80
mail: ole_kaysen@econet.dk

Freja Lerche
Projektleder

mobil: 28 45 00 65
mail: freja@econet.dk

Sharangka Manokaran
Projektmedarbejder

mobil: 31 36 33 50
mail: sharangka@econet.dk

Stephanie Touveneau
Projektmedarbejder

mobil: 25 25 65 54
mail: stephanie@econet.dk

Andreas Kortegaard
Sorteringleder

Sorteringspersonale

Econets sorteringspersonale er en vigtig del af Econets arbejde. Sorteringsmedarbejderne har dagligt hænderne i det affald, som Econet sorterer og analyserer – under supervision af sorteringslederen. Sorteringsmedarbejderne har stor viden om forskellige materialer og sorteringsmetoder. De er fleksible, både når de møder skiftende sorteringskriterier i hvert projekter og når de skal sortere enten vådt eller tørt, stort eller småt affald. De fleste sorteringsmedarbejdere har været en fast del af Econets personale i mange år.