Econet er en uafhængig konsulentvirksomhed, der i mere end 25 år har rådgivet om miljø, affald og ressourcer. Vi arbejder for mindre og renere affald fra husholdninger, erhverv og genbrugspladser.

På kontoret er vi fem konsulenter. Vi arbejder tæt sammen, sparrer jævnligt med hinanden og har daglig kontakt. Du er velkommen til at kontakte hvilken som helst af os for at høre mere om vores arbejde.

Claus Petersen
Direktør & Projektleder

Kerneydelser

  • Affaldsanalyser
  • Rådgivning

mobil: 28 45 00 64
mail: claus_petersen@econet.dk

 

 

 

Ole Kaysen
Projektleder

  • Kortlægninger
  • Rådgivning

mobil:  28 45 00 80
mail: ole_kaysen@econet.dk

Freja Lerche
Projektleder

  • Undervisning af pladspersonale
  • Interviewundersøgelser

mobil: 28 45 00 65
mail: freja@econet.dk

Sharangka Manokaran
Affaldsspecialist

  • Affaldsanalyser

mobil: 31 36 33 50
mail: sharangka@econet.dk

Stephanie Touveneau
Affaldsspecialist

mobil: 25 25 65 54
mail: stephanie@econet.dk

 

 

 

 

Sorteringspersonale

Econets sorteringspersonale er en vigtig del af Econets arbejde. Sorteringsmedarbejderne har dagligt hænderne i det affald, som Econet sorterer og analyserer – under supervision af sorteringslederen. Sorteringsmedarbejderne har stor viden om forskellige materialer og sorteringsmetoder. De er fleksible, både når de møder skiftende sorteringskriterier i hvert projekter og når de skal sortere enten vådt eller tørt, stort eller småt affald. De fleste sorteringsmedarbejdere har været en fast del af Econets personale i mange år.

 

Andreas Kortegaard
Sorteringleder