Econet har undersøgt sammensætningen af småt brændbart. Undersøgelserne viste, at mere end 50 % af affaldet i småt brændbart består af genanvendelige materialer. Der er i et tidligere samarbejde mellem Reno Djurs og Econet fundet, at pladspersonalets rolle er central for bedre sortering på genbrugspladserne. Det er personalet som er i direkte kontakt med brugerne på pladsen og som vejleder

Læs mere

Silkeborg Forsyning og Silkeborg Kommune har det seneste år vurderet mulighederne for at implementere kvantitativt og kvalitativt effektive indsamlingsordninger rettet mod husholdninger. Silkeborg Forsyning  er i dialog med Econet, der har undersøgt og vurderet ordninger for indsamling af dagrenovation for ca. 40 af landets kommuner. Mange af disse ordninger er igangsat uden, at der har været et sammenligneligt beslutningsgrundlag for

Læs mere

Join to our Newsletter

Amazing news for you!

This is a nice example text