Velkommen til Econet Econet er en uafhængig konsulentvirksomhed, der tilbyder rådgivning indenfor miljø med særlig fokus på affald. Opgaver udføres for offentlige myndigheder, organisationer samt private virksomheder. Econet arbejder for renere affald – og øget ressourceeffektivitet. Econet besidder nøglekompetencer vedrørende affaldskarakterisering, affaldsplanlægning, kvalitativ og kvantitativ vurdering, organisering og effektivisering af affalds- og genanvendelsesordninger, der imødekommer fremtidens krav til optimal håndtering af affald

Læs mere

Join to our Newsletter

Amazing news for you!

This is a nice example text