Projekt i Silkeborg skal vise fremtiden for affaldssortering og affaldsindsamling

Silkeborg Forsyning og Silkeborg Kommune har det seneste år vurderet mulighederne for at implementere kvantitativt og kvalitativt effektive indsamlingsordninger rettet mod husholdninger. Silkeborg Forsyning  er i dialog med Econet, der har undersøgt og vurderet ordninger for indsamling af dagrenovation for ca. 40 af landets kommuner. Mange af disse ordninger er igangsat uden, at der har været et sammenligneligt beslutningsgrundlag for at vælge den aktuelle ordning. Der findes mange velfungerende ordninger, men det vides ikke om de kunne blive endnu mere effektive og/eller opleves bedre af borgerne.

Silkeborg Forsyning har bedt Econet om at koordinere afprøvning af forskellige indsamlingskoncepter og at afdække hvorledes der kan  etableres et effektivt set-up af ordninger, som borgere såvel som skraldemænd finder funktionelle.

Læs mere her

Der er lukket for kommentare