• Velkommen til Econet

    Econet er en uafhængig konsulentvirksomhed, der tilbyder rådgivning indenfor miljø med særlig fokus på affald. Opgaver udføres for offentlige myndigheder, organisationer samt private virksomheder.

    Econet arbejder for renere affald – og øget ressourceeffektivitet. Econet besidder nøglekompetencer vedrørende affaldskarakterisering, affaldsplanlægning, kvalitativ og kvantitativ vurdering, organisering og effektivisering af affalds- og genanvendelsesordninger, der imødekommer fremtidens krav til optimal håndtering af affald og restprodukter.

    Hent brochure om Econet

     

    Foto: www.plast.dk

Uddannelse af fremtidens pladspersonale

Econet har undersøgt sammensætningen af småt brændbart. Undersøgelserne viste, at mere end 50 % af affaldet i småt brændbart består af genanvendelige materialer. Der er i et tidligere samarbejde mellem Reno Djurs og Econet fundet, at pladspersonalets rolle er central for bedre sortering på genbrugspladserne. Det er personalet som er i direkte kontakt med brugerne på pladsen og som vejleder om korrekt sortering.

Reno Djurs har derfor søgt om tilskud fra kommunepuljen til et forsøg, som skal arbejde med at uddanne personalet og gøre dem bedre til at vejlede og møde brugerne på genbrugspladserne. Med Econet som konsulent skal der skabes et udviklingsforløb for pladspersonalet med workshops og praktiske øvelser på pladserne samt evalueringer. Formålet med udviklingsforløbet er at uddanne fremtidens pladspersonale – og i fællesskab forsøge at definere hvad der skal til, førend forventningerne om bedre sortering på pladserne kan indfries.

Læs mere om projektet og dets resultater her

Projekt i Silkeborg skal vise fremtiden for affaldssortering og affaldsindsamling

Silkeborg Forsyning og Silkeborg Kommune har det seneste år vurderet mulighederne for at implementere kvantitativt og kvalitativt effektive indsamlingsordninger rettet mod husholdninger. Silkeborg Forsyning  er i dialog med Econet, der har undersøgt og vurderet ordninger for indsamling af dagrenovation for ca. 40 af landets kommuner. Mange af disse ordninger er igangsat uden, at der har været et sammenligneligt beslutningsgrundlag for at vælge den aktuelle ordning. Der findes mange velfungerende ordninger, men det vides ikke om de kunne blive endnu mere effektive og/eller opleves bedre af borgerne.

Silkeborg Forsyning har bedt Econet om at koordinere afprøvning af forskellige indsamlingskoncepter og at afdække hvorledes der kan  etableres et effektivt set-up af ordninger, som borgere såvel som skraldemænd finder funktionelle.

Læs mere her